เทคโนโลยีช่วยเจริญทางเลือกผู้มีบุตรยาก

15:11 22 ธันวาคม 2561 970
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งผ่านมากว่า 30 ปี เด็กที่เกิดจากหลอดแก้ว สามารถให้กำเนิดทายาทที่มีสุขภาพแข็งแรง

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งผ่านมากว่า 30 ปี เด็กที่เกิดจากหลอดแก้ว สามารถให้กำเนิดทายาทที่มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังเป็นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถมีบุตรได้