เลือกตั้ง 2562 : 'อภิสิทธิ์'’คลอดนโยบาย เด็กแรกเกิดรับเงินแสน

13:08 15 ธันวาคม 2561 777
'อภิสิทธิ์' หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวนโยบายพรรคพลิกโฉมการศึกษาไทย โวให้สิทธิเด็กแรกเกิดรับเงินแสน

 

วันนี้( 15 ธ.ค.61) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงนโยบายพรรคด้านการศึกษา เน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใต้ 10 นโยบายสำคัญ อาทิ

 

- นโยบายเกิดปั๊ปรับสิทธิเงินแสน เบี้ยเด็กเข้มแข็งแรกเกิดรับ5000 บาท และได้รับเดือนละ1000 บาทจนถึงอายุ 8ขวบ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีค่าครองชีพในการดูแลเด็กเล็กอย่างเต็มที่ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงจากงานวิจัยที่เด็กอายุ 0-8 ปีควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แต่ปัจจุบันเด็กไทยเผชิญปัญหาได้รับโภชนาการที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมส่งผลต่อพัฒนาการและความพร้อมทางสมอง ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นสวัสดิการมี่ควรได้รับ

- นโยบายพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก ต่อยอดจากนโยบายที่เคยริเริ่มไว้ให้คุณภาพดี ผลักดันให้เด็กทุกคนมีสิทธิต้องเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยมีครูปฐมวัย เพียงพอ 

- นโยบายสนับสนุน อาหารเช้า และอาหารกลางวันฟรีมีคุณภาพในโรงเรียนต่อยอดนโยบายที่เคยเริ่มในยุคพรรค ปชป. ที่ปัจจุบัน มีปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

- นโยบาย เรียนฟรีถึง ปวส. ส่งเสริมคนจบสายอาชีพ จบแล้วต้องมีงานทำ โดยมีสถานประกอบการรับรอง

- นโยบายคูปองการศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ฝึกทักษะฝีมือแรงงาน มีใบรับรอง ในการประกอบอาชีพ

- เด็กไทยต้องพูดได้อย่างน้อย2ภาษา และต้องพูดภาษาอังกฤษเป็น

- นโยบายคืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานครู เลิกระบบการประเมินผลงานครู และการยึดประเมินจากผลลัพท์ของผู้เรียนแทน

- นโยบายกระจายอำนาจให้โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่เหมาะสม โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอแคล้องกับความต้องการของนักเรียนในพื้นที่ไม่ใช่กระทรวงมาคอยจัดสรรอุปกรณ์การเรียน แบบที่บางโรงเรียนผู้เรียนไม่ถนัด

 

นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเข้ามาลงทุน นโยบาย และได้ประเมินผลกระทบต่องบประมาณเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นนโยบายที่คุ้มค่ามากที่สุดและเป็นนโยบายระยะยาว

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน