เลือกตั้ง 2562 : สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวโพล จับตาเลือกตั้ง62

15:10 10 ธันวาคม 2561 1,252
สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวโครงการจับตาการเลือกตั้ง62สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งตามระบบใหม่ หวังกระตุ้นประชาชนให้ตื่นตัวต่อการเลือกตั้งและสะท้อนความการเปลี่ยนแปลง

 

วันนี้ (10 ธ.ค. 61) สถาบันพระปกเกล้าแถลงเปิดตัวโครงการ “จับตาการเลือกตั้ง 2562” ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2561 และเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อร่วมนับถอยหลังเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะในปีหน้า โดยเน้นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใต้ระบบใหม่ และสะท้อนความคิดเห็นประชาชนไปพร้อมกัน โดยการสำรวจความคิดเห็น 5 ครั้งระหว่างเดือนธ.ค.2561 – ก.พ.2562

 

ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 -7 ธ.ค. พบว่า ประชาชนจำนวนมากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับจำนวน ส.ส.และการเลือกตั้งระบบใหม่ โดยเฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั้ง ซึ่งพบว่าประชาชนทุกภาคเกินร้อยละ 50 ยังเข้าใจว่าต้องกาบัตรลงคะแนน 2 ใบเช่นเดิม ส่วนพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี 2554 พบว่าประชาชนเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคที่ใช้หาเสียงมากที่สุด

 

 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินใจเลือก ส.ส.และแนวโน้มการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งหน้าพบว่า ประชาชนเกินร้อยละ 90 ต้องการออกไปใช้สิทธิ์อย่างแน่นอน และน่าสังเกตว่ากลุ่มอายุ 41-60 ปี มีความมุ่งมั่นจะออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก 18-24 ปี ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ขณะที่กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป กลับมีความมุ่งมั่นไปใช้สิทธิ์น้อยที่สุด

 

ขณะที่กติกาใหม่ที่เกี่ยวกับกำหนดรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 41-60 ปี และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคเหนือสูงกว่าภาคอื่นและกรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการสถาบันพระปกเกล้า คาดหวังว่า โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งจะไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงแค่โพล แต่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณค่าเชิงวิชาการมาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา และคาดการณ์พฤติกรรมประชาชนกับระบบการเลือกตั้งใหม่ โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใด
 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน