สถาบันพระปกเกล้าจัดงานมอบรางวัลหนังสั้นพลเมืองไทย

14:48 10 ธันวาคม 2561 710
สถาบันพระปกเกล้าจัดงานมอบรางวัลหนังสั้น “พลเมืองไทย” พร้อมแนะนำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

วันนี้ (10ธ.ค.61) ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น”พลเมืองไทย”สถาบันพระปกเกล้า โดยนายวีระ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มอบรางวัลในวันนี้ พร้ มแสดงความยินดีกับทุกผลงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันเป็นสื่อสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมต่อไป

 

ในฐานะกระทรวงวัฒนธรรมมีน้าที่กำหนดนโยบายในการมีสื่อสร้างสรรค์ จึงขอชื่นชมสถาบันพระปกเกล้าที่มีความตั้งใจในการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดแก่สังคม ด้วยการจัดประกวดผลงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

 

ซึ่งสถาบันได้จัดงานมอบรางวัลหนังสั้นพลเมืองไทยที่ได้เปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และยังได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านวิชาชีพการกำกับภาพยนตร์และคณะกรรมการด้านเนื้อหาวิชาการ มาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานในวันนี้

 

ด้านศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยังยืน ในฐานะสถาบันวิชาการซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้ และพลเมืองที่กระตือรือร้น

 

ในวาระของการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี สถาบันจึงได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น”พลเมืองไทย” เพื่อรณรงค์สร้างจิตรสำนึกพลเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ ความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและผู้อื่น โดยการใช้สื่อภาพพยนต์ หรือ หนังสั้นเป็นเครื่องมือในการบอกเรื่องราวประสบการณ์ หรือข้อคิดเตือนใจ ให้ผู้ชมเกิดความตระหนักและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเป็นพละกำลังของสังคมและประเทศชาติได้

 

แม้สถาบันพระปกเกล้าจะไม่ใช่หน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง แต่ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่จะเป็นกระจกสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย และในเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม สถาบันพระปกเกล้า จึงได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาทางการเมืองของในระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองการพัฒนาประชาธิปไตย

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน