นายกฯถกครม. จับตาเคาะมาตรการช้อปช่วยชาติ

09:28 4 ธันวาคม 2561 1,008
นายกฯเป็นปธ.ประชุมครม. จับตากระทรวงการคลังเสนอมาตรการช้อปช่วยชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ

 

วันนี้( 4 ธ.ค.61) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีวาระการประชุมที่น่าติดตาม อาทิ กระทรวงการคลัง ที่คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศได้ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2561 โดยมาตรการช้อปช่วยชาติ 3 ประเภทสินค้า ได้แก่ 1.ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น 2.การซื้อหนังสือทั้งหนังสือ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ และอี-บุ๊ก และ 3.สินค้าโอทอป

 

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ จะนำเสนอรายชื่อโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10 และ ระดับ 11 เป็นตำแหน่งว่างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งจะมีหลายตำแหน่ง

 

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเกี่ยวกับมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เกี่ยวกับโครงการรักษาเสถียรภาพยางพารา ใน 3 มาตรการ ที่เป็นระยะเร่งด่วน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ และยังมีอีกหลายมาตรการที่จะดำเนินการ ทั้งการส่งเสริมการผลิตยางล้อ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ประสานกับกระทรวงการคลังรณรงค์มาตรการใช้ช่วยชาติ เพื่อให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้