ธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวสู่ยุค 5.0

14:10 3 ธันวาคม 2561 737
ธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวสู่ยุค 5.0 ใช้4กลยุทธ์หลักเพื่อทันการแข่งขันในตลาดโลก

ธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวสู่ยุค 5.0 ใช้4กลยุทธ์หลักเพื่อทันการแข่งขันในตลาดโลก