เลือกตั้ง 2562 : กกต.สรุปยอด พบเกษตรกรสมัคร ส.ว.มากที่สุด

14:09 3 ธันวาคม 2561 1,087
กกต.สรุปยอดผู้สมัคร ส.ว.อย่างเป็นทางการ 7,210 คน พบ อุบลราชธานีมากสุด ชุมพรน้อยสุด16คน ขณะที่กลุ่มอาชีพกสิกรรมคนสนใจมากที่สุดยื่นสมัครมากถึง 1,425 คน

 

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน กกต.ได้เปิดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จำนวน 7,210 คน โดยยอดรวมผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จากการสมัครทั้ง 2 วิธีการสมัครคือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง มีจำนวน 6,705 คน และยื่นสมัครโดยมีแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กรมีจำนวน 505 คน ทำให้มีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,210 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,315 คน และเป็นเพศหญิง 1,895 คน

 

สำหรับรายละเอียดการสมัครของทั้ง 10 กลุ่มอาทิ 1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3.กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข และ 4.กลุ่มอาชีพกสิกรรมมีผู้สมัครมากที่สุดคือรวม 1,452 คน

 

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด และเชียงใหม่ และจังหวัดที่มีผู้สมัครโดยยื่นใบสมัครน้อยที่สุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย ชุมพร จำนวน 16 คน,พังงาจำนวน 17 คน,สิงห์บุรี และระนอง จำนวน 18 คน และบึงกาฬ จำนวน 23 คน