รถไฟความเร็วสูงพลังบวกเศรษฐกิจไทยเติบโต

14:05 27 พฤศจิกายน 2561 2,384
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 50 : รถไฟความเร็วสูงพลังบวกเศรษฐกิจไทยเติบโต

 

โครงการรถไฟรถไฟความเร็วสูงเป็น 1 ใน 5 โครงการสำคัญที่ภาครัฐผลักดันให้เดินหน้าอย่างเต็มที่เชื่อมต่อกับการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ