ครม.อนุมัติ! บริจาคเงินให้พรรคการเมืองลดหย่อนภาษีได้

16:00 26 พฤศจิกายน 2561 2,243
ครม.อนุมัติหลักการผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองนำเงินไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาไม่เกิน1หมื่นบ./ปี

 

วันนี้ (26 พ.ย. 61) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

 

สาระสำคัญ กำหนดให้ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองมีสิทธินำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินปีละ 10,000 บาท โดยให้มีผลสำหรับเงินได้ในปี 2561 เป็นต้นไป 

 

ส่วนในกรณีนิติบุคคลให้นำไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะทาให้รัฐเสียรายได้ที่คาดว่าจะเกิดจากภาษีเหล่านี้ ประมาณปีละ 2,100 ล้านบาท

 

กรณีดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองอย่างเปิดเผย สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนและภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของพรรคการเมือง เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบพรรคการเมืองในประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวแทนของภาคประชาชนในการทำหน้าที่ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน