"แยกกันเดินร่วมกันตี" จะพา "เพื่อไทย-ไทยรักษาชาติ" ถึงฝัน?

18:31 25 พฤศจิกายน 2561 1,761
แกนนำ 'เพื่อไทย' บางส่วนย้ายไป 'ไทยรักษาชาติ' ตามแผน 'แยกกันเดิน ร่วมกันตี' แต่วิธีนี้จะพา 2 พรรคถึงฝัน

แกนนำ 'เพื่อไทย' บางส่วนย้ายไป 'ไทยรักษาชาติ' ตามแผน 'แยกกันเดิน ร่วมกันตี' แต่วิธีนี้จะพา 2 พรรคถึงฝัน