ขยะล้นคลอง กระทบสุขภาพคนชุมชน 70 ไร่ คลองเตย

21:04 17 มิถุนายน 2561 1,169
ขยะล้นคลอง กระทบสุขภาพคนชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ส่งผลต่อสุขภาวะของคนในในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ขยะล้นคลอง กระทบสุขภาพคนชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ส่งผลต่อสุขภาวะของคนในในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค