จ่อยื่นกองทัพเปิดคลิปวงจรปิดวิสามัญ 'ชัยภูมิ ป่าแส'

21:02 17 มิถุนายน 2561 1,100
จ่อยื่นกองทัพเปิดคลิปวงจรปิดวิสามัญฆาตกรรม 'ชัยภูมิ ป่าแส' นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหู่ ที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

จ่อยื่นกองทัพเปิดคลิปวงจรปิดวิสามัญฆาตกรรม 'ชัยภูมิ ป่าแส' นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหู่ ที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560