ศธ.จัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก

17:03 23 พฤศจิกายน 2561 867
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1

วันนี้ (23พ.ย.61) กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 (Joint Working Group) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2561 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับ H.E. Mr. Mohammed Rherrass รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัย แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโกในครั้งนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

 

 

 

สำหรับความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันตามกรอบบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวนั้น กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโมร็อกโก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานและมีองค์ความรู้วิชาการที่เหมาะสม ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับฝ่ายโมร็อกโกได้ในปีการศึกษา 2562

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษา มาเป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งได้ดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก ที่ทั้งฝ่ายไทยและโมร็อกโกได้มีโอกาสพัฒนาการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยเห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ คณะอนุกรรมการด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้สนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จำนวน 15 ทุน/ปี อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศด้วย

 

H.E. Mr. Mohammed Rherrass รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยโมร็อกโก กล่าวว่า ไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ในครั้งนี้ ฝ่ายโมร็อกโกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นประธานคณะทำงานร่วมฯ ซึ่งเป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามกรอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไทยและโมร็อกโกได้ลงนามร่วมกันในวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ ในความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของไทยด้วย

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน