ชุมชนขานรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

15:35 23 พฤศจิกายน 2561 2,546
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 48 : ชุมชนขานรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

 

โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐแม้จะมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่ก็อาจจะประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการต้องเวนคืนที่ดิน และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. จึงใช้ที่ดินของ รฟท. เกือบทั้งหมด ดำเนินโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินโดยเวนที่ดินคืนน้อยมาก