สืบสานงานพัฒนา(17/11/61)

17:17 17 พฤศจิกายน 2561 1,303
สืบสานงานพัฒนา(17/11/61)ตอนโขนพระราชทานชุดพิเภกสวามิภักดิ์

สืบสานงานพัฒนา(17/11/61)ตอนโขนพระราชทานชุดพิเภกสวามิภักดิ์ 

.สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์