สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.ไอร์แลนด์

20:17 13 พฤศจิกายน 2561 3,018
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ เป็นสมัยที่ 2

 

วันนี้ (13 พ.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ (Mr. Michael D. Higgins) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ เป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ความว่า

 

ฯพณฯ นายไมเคิล ดี.ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน

 

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์เป็นสมัยที่2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปราถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร