ไทยตั้งเป้ารับถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

16:34 9 พฤศจิกายน 2561 2,036
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 38 : ไทยตั้งเป้ารับถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

 

โครงการรถไฟความเร็วสูง ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทย จำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี สำหรับการเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนไทย