ประเด็นยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. | คนหลังข่าว

14:39 9 พฤศจิกายน 2561 732
ประเด็นยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. | คนหลังข่าว (09/11/61)

ประเด็นยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. | คนหลังข่าว (09/11/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.