ห้างค้าปลีกหนุนโอกาสทางการค้าผู้ประกอบการรายย่อย

16:57 8 พฤศจิกายน 2561 1,131
ห้างค้าปลีกแข่งรุกขยายสาขาขนาดเล็กในชุมชนรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ค้ารายย่อยมองไม่กระทบช่วยเอื้อธุรกิจระหว่างกันมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามามากขึ้น

วันนี้(8พ.ย.61)ปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภค และต้องปรับให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นบทบาทในการดำเนินธุรกิจและต้องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างครอบคลุมทำให้ธุรกิจค้าปลีกรุกไข้าไปในชุมชนมากขึ้น

 

ทีมข่าวรายการเศรษฐกิจ tnn24 ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยย่านตลาดนัดแถวสุทธิสาร และพระราม 6 พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มองว่าค้าปลีกรายใหญ่ที่เข้ามาในชุมชนนอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้มากขึ้นแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนขายของได้มากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

 

ขณะที่ความคิดเห็นของผู้บริโภค นางสาววรางคณา รวงผึ้ง มองว่า ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และได้รับบริการที่สะดวกสบายจากกลุ่มค้าปลีกหรือร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่ร้านค้าทั่วไปปิดทำการ ส่วนตัวนิยมเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อช่วงเวลาที่จำเป็น แต่ยังคงใช้บริการซื้อสินค้าอาหารที่ร้านค้าทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปมากกว่า

 

ธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตราว3-5%ต่อปีและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับตัวไปใช้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และให้เกิดการกระจายลงสู่ชุมชนมากขึ้นด้วยการขยายสาขา อย่างบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้ให้บริการธุกิจซุปเปอร์และท็อปซุปเปอร์มารเก็ต ปัจจุบันมีสาขาราว 276 สาขา เทสโกโล้ตัสเอ็กซ์เพรสมี300สาขา และมินิบิ๊กซี760สาขา  ขณะเดียวที่กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกยังมีโครงการต่างๆ เข้ามาสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้คำแนะนำเพื่อให้ปรับตัวไปไปสู่การสร้างโอกาสทองทางการค้าร่วมกัน