ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถไฟ

14:10 8 พฤศจิกายน 2561 2,091
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 37 : ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถไฟ

 

ระบบอาณัติสัญญาณนับเป็นส่วนสำคัญในการเดินรถไฟ เพราะเป็นระบบควบคุมการปล่อยรถ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกัน ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ ไฟสี แต่ในอนาคตจะปรับเป็น ระบบ ETCH Level 1 เหมือนในยุโรป ส่วนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กำหนดว่าต้องเป็นระบบเปิด