WHOเตือนคนไทยหกล้มในบ้านสาเหตุการตายอันดับสอง

14:46 7 พฤศจิกายน 2561 2,263
องค์การอนามัยโลกเผยคนไทย“หกล้ม”ในบ้านสาเหตุการตายอันดับสองรองจากอุบัติเหตุบนถนน โดยสูญเสียมากกว่า6พันราย/ปี 

วันนี้(7พ.ย.61)ภายในงานประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  รายงานสถานการณ์การตายจากโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) รายงานว่า ประทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปัจจัย ได้แก่ 1.อุบัติเหตุทางถนน ที่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้โดยขณะนี้ยังคงมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย32คน ต่อประชากรแสนคน

 

ส่วนอันดับที่สองคือการพลัดตกหกล้มในบ้าน โดยพบว่า ในปี2560มีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในบ้านประมาณ1แสนครั้ง นำไปสู่การเสียชีวิตมากถึง6,000ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ2 ในกลุ่มของการตายจากการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจรองจากอุบัติเหตุทางถนนขณะที่ภาพรวมทั่วโลกพบว่ามีผู้ประสบเหตุหกล้มในบ้านและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า6แสนกรณี

 

นายแพทย์อนุชาบอกว่าการพลัดตกหกล้มเกิดขึ้นภายในบ้านที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นหลัก จึงอยากเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้ปลอดภัย หรือ โฮม เซฟตี้ โดยเฉพาะในจุดที่มีพื้นต่างระดับ เช่น บันได ต้องมีราวจับที่มั่นคงระยะความกว้างและความชันต้องเหมาะสม ห้องน้ำพื้นควรเรียบเสมอกันไม่ลื่น ใช้ชักโครกและหากมีราวจับจะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น