ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล โอกาสทองผู้ประกอบการ

09:07 7 พฤศจิกายน 2561 964
โมเดลในการทำธุรกิจยุค 4.0 ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

 

โมเดลในการทำธุรกิจยุค 4.0 ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ