ประเด็น สนช.ดันกฎหมายปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม"ทางการแพทย์ | คนหลังข่าว

11:52 6 พฤศจิกายน 2561 1,034
ประเด็น สนช.ดันกฎหมายปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม"ทางการแพทย์ | คนหลังข่าว (06/11/61)

ประเด็น สนช.ดันกฎหมายปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม"ทางการแพทย์ | คนหลังข่าว (06/11/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.