"โตเกียวสเตชั่น" สถานีนำร่องพื้นที่เชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น

09:57 6 พฤศจิกายน 2561 1,540
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 29 : "โตเกียวสเตชั่น" สถานีนำร่องพื้นที่เชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น

 

จุดหมายสำคัญของนักเดินทางในประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกๆ คงเป็นโตเกียว และหากจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ก็ต้องสถานีรถไฟโตเกียว เพราะเป็นแหล่งรวบรวมการเดินทางในหลายรูปแบบ รวมทั้งยังมีแหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่ออีกด้วย