สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นยินดีถึงปธน.เวียดนามคนใหม่

20:15 1 พฤศจิกายน 2561 2,712
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายเหวียน ฝู จ่อง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

วันนี้ (1 พ.ย. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายเหวียน ฝู จ่อง (Mr. Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ดังนี้

 

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความรอบรู้และความสามารถของท่าน ไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร