ราคาที่แตกต่างของตั๋วโดยสาร"ชินคันเซ็น"

13:42 30 ตุลาคม 2561 1,142
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 30 : ราคาที่แตกต่างของตั๋วโดยสาร"ชินคันเซ็น"

 

ราคาตั๋วโดยสารรถไฟ ชินคันเซ็น ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับคนญี่ปุ่น จนรัฐบาลต้องจัดทำแพ็คเกจมาสนับสนุน พ่วงไปกับบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว