สศค.ห่วงสงครามการค้า-ทัวร์จีนฉุดเศรษฐกิจไทย

15:58 29 ตุลาคม 2561 1,218
สศค.พร้อมจับตาผลกระทบสงครามการค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง ห่วงส่งผลกระทบเศรษฐกิจของปีนี้

 

วันนี้ (29ต.ค.61) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2561  พบว่า มีการขยายตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงส่งสัญญาณบวก จากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังขยายตัวได้ดี ส่วนอุปสงค์ภายนอกประเทศ ที่สะท้อนจากมูลค่าการส่งออก เติบโตต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศ ที่ต้องติดตามใกล้ชิด ได้แก่ ผลกระทบจากสงครามการค้า และจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 

 

ส่วนแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ในปี 2561  สศค. ยังคงคาดการณ์ ไว้ที่ร้อยละ  4.5 เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 3.9  โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น  นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังช่วยสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐจากปีก่อน ยังเป็นแรงสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น

         

ส่วนอุปสงค์ภายนอกประเทศ ประเมินว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง และนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ รวมถึงการตอบโต้จากประเทศต่างๆ คาดว่า จะส่งผลให้การส่งออกชะลอลงเล็กน้อย จากเดิมที่คาดว่า เติบโตร้อยละ 9.7 เหลือ ร้อยละ  8

 

นายวโรทัย  กล่าวด้วยว่า การประมาณการเศรษฐกิจไทย จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้ง ความผันผวนของตลาดการเงินโลก