ดีไซน์"ชินคันเซ็น"เน้นใส่ใจผู้ใช้บริการ

15:29 26 ตุลาคม 2561 1,571
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 28 : ดีไซน์"ชินคันเซ็น"เน้นใส่ใจผู้ใช้บริการ

 

จุดเด่นของรถไฟความเร็วสูง "ชินคันเซน" คือความเร็ว ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สะอาด หรูหรา