การบริหาร "ชินคันเซ็น" รัฐร่วมทุนเอกชน

15:45 25 ตุลาคม 2561 1,807
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 27 : การบริหาร "ชินคันเซ็น" รัฐร่วมทุนเอกชน

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 27 : การบริหาร "ชินคันเซ็น" รัฐร่วมทุนเอกชน