กำเนิดรถไฟความเร็วสูง“ชินคันเซ็น”แห่งญี่ปุ่น

13:14 24 ตุลาคม 2561 1,966
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 26 : กำเนิดรถไฟความเร็วสูง “ชินคันเซ็น”แห่งญี่ปุ่น

 

ญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกๆ ที่มีวิวัฒนาการรถไฟความเร็วสูงก่อนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ชื่อ ชินคันเซ็น ซึ่งได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เหตุผลจากลักษณะภูมิประเทศและความต้องการเชื่อมต่อการเดินทาง จนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง