จีนขยายอิทธิพลสร้างรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก

15:55 23 ตุลาคม 2561 2,231
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 25 : จีนขยายอิทธิพลสร้างรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก

 

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ได้มีแค่ที่จีนเท่านั้น แต่ยังขยายพื้นที่ไปยังประเทศอื่นๆ ตามนโยบาย โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road) เพื่อให้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นทั่วโลก