รถไฟความเร็วสูงตอบโจทย์การเดินทางของคนจีน

14:25 22 ตุลาคม 2561 2,133
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 24 : ตอบโจทย์การเดินทางของคนจีน

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 24 : ตอบโจทย์การเดินทางของคนจีน