ไทย ผนึก ญี่ปุ่น แจ้งเกิด 5G ให้ทันปี 2563

19:26 19 ตุลาคม 2561 2,167
ปัจจุบัน ญี่ปุ่น เริ่มทดลองใช้ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิค ในปี 2563 เช่นเดียวกับ ไทย ได้ตั้งเป้าไว้ในปีเดียวกัน แต่ความคืบหน้าของไทย ดูเหมือนว่ายังล่าช้ากว่าญี่ปุ่น

 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่น เริ่มทดลองใช้ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิค ในปี 2563 เช่นเดียวกับ ไทย ได้ตั้งเป้าไว้ในปีเดียวกัน แต่ความคืบหน้าของไทย ดูเหมือนว่ายังล่าช้ากว่าญี่ปุ่น ล่าสุดทั้ง 2 ประเทศ  จึงได้ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิด 5G ได้ทันตามแผน

Tags: 5G