ระบบขนส่งแบบสังคมไร้เงินสดของจีน

13:47 18 ตุลาคม 2561 2,663
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 22 : ระบบขนส่งแบบสังคมไร้เงินสดของจีน

 

ประเทศจีนถูกพัฒนาเข้ามาสู่สังคมไร้เงินสดในหลายกิจกรรมมาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยเฉพาะการเดินทางของประชาชนที่ให้บริการแบบไร้เงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ไม่เว้นแม้แต่ขบวนรถไฟความเร็วสูง