รูปแบบการลงทุนรถไฟความเร็วสูงของจีน

13:38 17 ตุลาคม 2561 3,126
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 21 : รูปแบบการลงทุนรถไฟความเร็วสูงของจีน

 

 รูปแบบของการลงทุนของรถไฟความเร็วสูงในจีน นอกจากรัฐลงทุนทั้งหมดแล้ว ยังพัฒนามาเป็นการลงทุนแบบ PPP คือให้เอกชนมาร่วมลงทุน แต่รัฐยังลงทุนรางและระบบที่อยู่ใต้รางให้ เอกชนก็มาลงทุนบนรางเป็นต้นไป หรือการเดินรถ  การซ่อมบำรุงนั้นเอง

 

นับตั้งแต่ปี 2556 รัฐบาลจีนได้เริ่มมีการลงทุนแบบ PPP โดยเปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ด้วย เพราะประเทศจีนต้องการพัฒนาและขยายเมืองไปในหลายเส้นทาง  ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพราะแต่ละเส้นทางใช้งบลงทุนที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ เนื่องจากบางเส้นทางต้องขุดอุโมงค์ข้ามภูเขา หรือ สร้างสะพานสูง จึงใช้เงินลงทุนก็สูงตามไปด้วย  


 
ปัจจุบันมีหลายเส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อาทิเช่น ชิงเต่า –จีหนาน , หงเฉียว –หนานทง ,หูโจว-หงเฉียว โดยเส้นที่ก่อสร้างใหม่รถไฟจะมีความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนระยะทางของรถไฟนั้นมีหลากหลาย แต่ไม่ได้กำหนดระยะทาง เริ่มตั้งแต่ 120 กิโลเมตรในเส้นทางปักกิ่ง-เทียนจิน ไปจนถึง 3,000 กิโลเมตรเศษ ในเส้นทางปักกิ่ง-ยูนนาน  โดยมีหลายปัจจัยในการพิจารณาก่อสร้าง เช่น จำนวนประชากร การพัฒนาเมือง เป็นต้น

 

การเกิดสถานีรถไฟความเร็วสูงในประเทศต่างๆ มักจะมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่ตามมา แต่สำหรับประเทศจีน จะไม่พ่วงการพัฒนาเชิงพาณิชย์เข้าไปด้วย โดยจะแยกการบริหารออกจากกัน  เพราะประชากรของจีนมีจำนวนมาก ลำพังการให้บริการรถไฟความเร็วสูงก็สามารถทำกำไรได้แล้ว และพฤติกรรมของคนจีนที่นิยมใช้บริการรถไฟความเร็วสูง หากระยะทางไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร คนจีนจึงเลือกการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเป็นอันดับแรก