เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ทำไม ไอเลิฟยู ต้องทำมือแบบนี้

13:19 16 มิถุนายน 2561 755
ทราขหรือไม่ ภาษามือที่ใช้สื่อสารอยู่นั้นที่มาเป็นอย่างไร

ทราขหรือไม่ ภาษามือที่ใช้สื่อสารอยู่นั้นที่มาเป็นอย่างไร