ความทันสมัยของสถานีหางโจวตะวันออก

17:14 15 ตุลาคม 2561 4,168
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่19 : ความทันสมัยของสถานีหางโจวตะวันออก ประเทศจีน พร้อมยกระดับศักยภาพ และสร้างการเติบโตของเมือง

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่19 : ความทันสมัยของสถานีหางโจวตะวันออก ประเทศจีน พร้อมยกระดับศักยภาพ และสร้างการเติบโตของเมือง