"หงเฉียว เซี่ยงไฮ้ "ศูนย์คมนาคมครบวงจร

13:20 10 ตุลาคม 2561 1,927
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 16 : "หงเฉียว เซี่ยงไฮ้ "ศูนย์คมนาคมครบวงจร

 

ด้วยขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ และประชากรของประเทศจีน ที่มีอยู่เกือบ 1,400 ล้านคน การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารของจีน จึงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อบริหารจัดการประชากรที่มีจำนวนมากให้ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย หากดูเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน รัฐบาลจีน จึงได้ออกแบบศูนย์คมนาคมหงเฉียว ที่รวมการขนส่งทุกระบบไว้ด้วยกัน และวางจุดยุทธศาสตร์ห่างจากใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ออกมา 12 กิโลเมตร

 

ทั้งนี้การออกแบบระบบคมนาคมนั้น รัฐบาลจีนได้มอบให้กับการท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ออกแบบภาพรวมทั้งหมด เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในทุกระบบ แต่การก่อสร้างจะแยกหน่วยงานกันดูแล ซึ่งในพื้นที่ ทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตรของศูนย์คมนาคมหงเฉียว ประกอบไปด้วย อาคารผู้โดยสาร 1, อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินหงเฉียว, อาคารของรถไฟฟ้าแมคแลป ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง, สถานีรถไฟความเร็วสูงหงเฉียว ภายในอาคารก็จะมีรถไฟใต้ดิน รถบัส รถแท็กซี่เพื่อต่อเชื่อมการเดินทางเข้าไปในเมืองได้

 

สำหรับเงินลงทุนก่อสร้างศูนย์คมนาคมหงเฉียว สูงถึง 6 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท แต่สามารถคืนทุนได้รวดเร็ว เพราะมีการกันพื้นที่ ด้านฝั่งตะวันตก จำนวน  3,000 ไร่  เปิดให้เอกชน 10 รายเช่าพื้นที่ลงทุนมิกซ์ยูส ทำให้ศูนย์คมนาคมเซี่ยงไฮ้ สามารถคืนทุนได้ทั้งหมด