"ฟู่ซิง" รถที่ทันสมัยที่สุดของจีน

13:57 8 ตุลาคม 2561 2,611
จีนมีขบวนรถไฟความเร็วสูงมาเมื่อปี 2550 เพียง10ปี สามารถขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงได้ถึง 25,500 กิโลเมตรยาวที่สุดในโลก

รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย : จีนมีขบวนรถไฟความเร็วสูงมาเมื่อปี 2550 เพียง10ปี สามารถขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงได้ถึง 25,500 กิโลเมตรยาวที่สุดในโลก