ความปลอดภัยหัวใจรถไฟความเร็วสูง

13:37 4 ตุลาคม 2561 2,777
รายงานพิเศษชุด รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 12 : ความปลอดภัยหัวใจรถไฟความเร็วสูง

 

ต้นทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่ได้มีแค่ระบบราง ตัวรถ การเดินรถแต่การซ่อมบำรุงก็เป็นหัวใจสำคัญและมีต้นทุนสูงไม่น้อย หากนับอายุการให้บริการของรถไฟ ศูนย์ซ่อมบำรุง ของบริษัททางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส หรือ SNCF ที่พบว่าได้สต็อกชิ้นส่วนของรถไฟความเร็วสูงสำรองไว้จำนวนมาก เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินและเปลี่ยนตามวงรอบการใช้งาน


สิ่งที่ศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งนี้ รับผิดชอบคือ ขบวนรถไฟความเร็วสูงของTGV  จำนวน 50 ขบวนต่อปี และขบวนรถจากที่อื่นๆ  โดยใช้ผู้เชี่ยวเชี่ยวชาญถึง 600 คนหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรายสัปดาห์  ตรวจสอบตามโปรแกรมรอบอายุของชิ้นส่วนและตามระยะทาง รวมทั้งมีรอบซ่อมใหญ่ดูทุกอุปกรณ์บนรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด

 

อายุการใช้งานของรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ที่ 30 ปี และช่วง 15 ปีจะต้องซ่อมครั้งใหญ่ใช้เวลา5 วัน ทำให้ยืดอายุการใช้งานเป็น 18 ปี และรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การสัมผัสรางและล้อ การเข้าโค้งต่างๆ ทำให้ ล้อเป็นส่วนสำคัญที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ

 

ล้อเป็นจุด Sentsitive ที่สุดและต้องซ่อมบำรุงถี่มากราว 1 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง และด้วยรถไฟความเร็วสูง ที่วิ่งด้วยความเร็วที่สูงเกินกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การสัมผัสระหว่างรางและล้อ จากการเบรค การเข้าโค้งต่างๆ จึงทำให้ ล้อเป็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ

 

จะเห็นว่าศูนย์ซ่อมบำรุงมีทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือซ่อมบำรุง และสต็อกชิ้นส่วน ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง  ดังนั้นหลายๆประเทศในยุโรป จึงนิยมใช้บริการศูนย์ซ่อมของประเทศที่มีเส้นทางวิ่งที่เชื่อมถึงกันได้