เปิดปฏิบัติการไทยช่วยผู้ประสบภัยอินโดนีเซีย

10:59 4 ตุลาคม 2561 1,042
รัฐบาลไทย เรียกประชุมหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกับภัยในภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมจัดส่งอุปกรณ์ยังชีพไปให้ผู้ประสบภัยอินโดนีเซีย

รัฐบาลไทย เรียกประชุมหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกับภัยในภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมจัดส่งอุปกรณ์ยังชีพไปให้ผู้ประสบภัยอินโดนีเซีย เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ พัดถล่มเมืองปาลู เกาะสุลาเวสีแบบเร่งด่วน