สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยปธน.เวียดนามอสัญกรรม

20:11 27 กันยายน 2561 2,664
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยในการที่ปธน.เวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่21ก.ย.61

วันนี้ (27ก.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการที่ นายเจิ่น ด่าย กวาง (Mr. Tran Dai Quang) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ความว่า

 

ฯพณฯ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

กรุงฮานอย

 

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงแก่อสัญกรรม ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้นำที่ได้อุทิศตน อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ และประชาชน ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวเวียดนามในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร