"จอดแล้วจ่าย" 66 เส้นทางทั่วกรุง

18:48 27 กันยายน 2561 6,641
เปิด 66 เส้นทางทั่วกรุงจอดรถแล้วจ่ายวันนี้วันแรก เริ่มต้นที่ชม.แรก 5 บาท

เปิด 66 เส้นทางทั่วกรุงจอดรถแล้วจ่ายวันนี้วันแรก เริ่มต้นที่รถจักรยานยนต์ชม.แรก 5 บาท ชม.ต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท