เรียนรู้ใช้เครื่อง AED เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น

13:01 25 กันยายน 2561 1,100
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แนะติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่ชุมชน พร้อมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับประชาชน เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้ 2-3เท่า จากการทำ CPR

เครื่อง AED หรือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน ก่อนส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล //โดย นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวในการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ Health ambassador รุ่นที่ 1 ที่จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ราช ชะ วิท ทะ ยา ลัย จุ ฬา ภร ) โดยระบุว่า ภายในชุมชน หน่วยงานราชการ และพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า จำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง AED เพื่อใช้ฟื้นคืนชีพ โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทั้งนี้มีรายงานทางวิชาการชี้ว่า การใช้เครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากกว่าการปั๊มหัวใจปกติ 2-3 เท่า ขณะเดียวกันประชาชนควรเรียนรู้ถึงหลักการทำ CPR ที่ถูกต้อง พร้อมเสนอให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน คือ โรคที่เซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอุดตันกะทันหัน จากการเกิดก้อนลิ่มเลือด อาการจะเกิดขึ้นฉับพลัน โดยจะมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นหลัก อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ค่อนข้างสูง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 4 นาที ก่อนสมองจะได้รับผลกระทบจากการขาดออกซิเจน การทำ CPR และใช้เครื่อง AEDจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงผู้ป่วยภายใน 8 นาทีหลังได้รับแจ้งเหตุ ตามหลักสากล