ปฏิทินการเมืองนับถอยหลังสู่เลือกตั้ง 62

13:30 14 กันยายน 2561 2,321
หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายที่ประกาศ เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายที่ประกาศ เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง โดยกฎหมายลูกที่มา ส.ว. มีผลบังคับใช้ทันที 13 กันยายน ขณะที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ยังต้องรออีก 90 วัน