วันนี้ในอดีต เริ่มยืนตรงเคารพธงชาติไทย

08:00 14 กันยายน 2561 1,733
รู้หรือไม่ว่า วันนี้ในอดีต เมื่อ 14 ก.ย. 2485 ได้มีการกำหนดให้เริ่มยืนตรงเคารพธงชาติไทยเป็นประจำเช้าและเย็นของทุกๆ วัน

"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน"

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นเมื่อไหร่ในทุกๆ เช้าและทุกๆ เย็น ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆ อยู่ก็ต้องหยุด และละจากกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อยืนตรงทำความเคารพเพลงชาติไทย

 

แล้วรู้หรือไม่ว่า วันนี้ในอดีต เมื่อ 14 ก.ย. พ.ศ. 2485 นับเป็นวันแรกที่ทางราชการไทย ได้กำหนดให้ตามสถานที่ราชการต่าง ๆ มีการยืนตรงเคารพธงชาติไทย เป็นประจำทุกๆ วัน ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. โดยการเคารพธงชาติ เกิดขึ้นในยุคของจอมพล ป. ซึ่งก่อนหน้านี้ ในปี 2478 ทางราชการเคยออกกฏหมายให้ประชาชนยืนเคารพธงชาติมาก่อน แต่ไม่ได้รับความนิยมแต่อย่างใดและไม่มีการปฎิบัติอย่างแพร่หลาย

 

สำหรับการร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ถือเป็นการขับร้องเนื้อเพลงที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของไทย และเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ โดยในปี 2477 เป็นปีที่ประเทศไทยมีเพลงชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า เพลงชาติสยาม และอีก 5 ปีต่อมา คือปี 2482 ก็เปลี่ยนเป็นเพลงชาติไทย สีบนธงชาตินั้น ยังแสดงถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้การยืนตรงร้องเพลงชาติไทยยังเป็นการรวมจิตใจของคนทั้งชาติเข้าด้วยกัน