เปิด 12องค์กรเสริมทัพ 'พลังประชารัฐ' พัฒนาการศึกษา

23:51 12 กันยายน 2561 1,366
โครงการสานพลังประชารัฐ 3 ภาคส่วนด้านการศึกษา ผู้ร่วมก่อตั้ง คอนเน็กซ์-อีดี สานต่อการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

โครงการสานพลังประชารัฐ 3 ภาคส่วนด้านการศึกษา ผู้ร่วมก่อตั้ง คอนเน็กซ์-อีดี สานต่อการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย