กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดิน

11:38 13 กันยายน 2561 1,463
กฟน. เดินเครื่องอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงาม-ความปลอดภัย

 

วันนี้( 13 ก.ย.61) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) เปิดเผยว่า โครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินเป็นการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 เมตร ลึกประมาณ 40 เมตร มีความยาวประมาณ 1,800 เมตร โดยก่อสร้างจากถนนชิดลมถึงถนนสารสิน และถนนเพลินจิต เป็นการต่อขยายจากอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินเดิมของ กฟน.ที่มีขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ ถือเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบป้องกันความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่ายธุรกิจใจกลางเมืองที่มีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถือเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินการครอบคลุมแบบบูรณาการ

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกฟน.มีโครงการอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันสูง 230 กิโลโวลต์ รวม 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ อุโมงค์สถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลมรวมระยะทาง 7 กิโลเมตร และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าลาดพร้าว-วิภาวดี ส่วนโครงการที่ดำเนินการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คือ โครงการบริเวณคลองพระโขนงและโครงการอุโมงค์ Outgoing สถานีต้นทางชิดลม