ทุจริตงบอาหารกลางวันกับผลกระทบพัฒนาการเด็ก

09:33 14 มิถุนายน 2561 918
ข่าวการทุจริตงบอาหารกลางวันในหลายโรงเรียนที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมข่าว TNN24 ตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กในโรงเรียน

ข่าวการทุจริตงบอาหารกลางวันในหลายโรงเรียนที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมข่าว TNN24 ตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กในโรงเรียน