350 ส.ส. แบบแบ่งเขต รธน. 60 ใครได้ใครเสีย?

16:12 6 กันยายน 2561 1,287
จากการสำรวจประชากรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งใหม่จะเหลือ 350 เขต ลดลงจากเดิม 375 เขตเลือกตั้ง เมื่อลดจำนวนเขตและจำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งลงจะส่งผลต่อพรรคการเมือง

จากการสำรวจประชากรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งใหม่จะเหลือ 350 เขต ลดลงจากเดิม 375 เขตเลือกตั้ง เมื่อลดจำนวนเขตและจำนวนที่นั่ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งลงจะส่งผลต่อพรรคการเมือง การพิจารณาตัวผู้สมัคร และพรรคการเมืองใดบ้างที่จะได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์